Roel Houwink, de schrijver van Haiku

De schrijver Roel Houwink.

Het gedicht “Haiku” van Roel Houwink (1899 – 1987) is de inspiratiebron voor de gelijknamige compositie van Miranda Driessen. Vrouwenkoor Klankkleur heeft dit lied in haar repertoire opgenomen en samen met het Arnhems Klarinettenkoor ten gehore gebracht op het concert Wind en Water op zondag 19 november 2023.

Roel Houwink heeft veel gepubliceerd, poëzie, proza, brieven, maar ook non-fictie en een aantal vertalingen en bewerkingen. Ook is er een boek van hem vertaald in het Duits. Hij publiceerde in verschillende tijdschriften en was samen met Marsman redacteur van “De vrije bladen”. Daarnaast literatuurcriticus voor diverse tijdschriften en dagbladen o.a. ‘Kritisch Bulletin’, ‘Utrechts Dagblad’ en ‘NRC’.

Roel Houwink gaf zijn eerste dichtbundels uit onder het pseudoniem H. van Elro. Daarnaast gebruikte hij het pseudoniem Boekenoogen.

R H
foto uit: Vloedlijn (1945)

Zijn werk

Roel Houwink heeft veel gepubliceerd, poëzie, proza, brieven, maar ook non-fictie en een aantal vertalingen en bewerkingen. Er is een boek van hem vertaald in het Duits. Ook publiceerde hij in verschillende tijdschriften en was samen met Marsman redacteur van “De vrije bladen”. Daarnaast literatuurcriticus voor diverse tijdschriften en dagbladen o.a. ‘Kritisch Bulletin’, ‘Utrechts Dagblad’ en ‘NRC’
Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog had Houwink gepubliceerd over psychologische onderwerpen. Na het afleggen van een colloquium doctum studeerde hij vanaf 1945 psychologie aan de Utrechtse universiteit. Op 7 juli 1952 behaalde hij het doctoraal. Vervolgens trad hij in dienst bij de Stichting voor Hervormd Diaconaal Maatschappelijk Werk te Zeist voor de sectie huwelijks- en gezinsproblemen.
Levensbeschouwelijke artikelen verschenen in de Nieuwe Zeister Courant. Houwink distantieerde zich van het orthodoxe christendom en bestudeerde de oosterse godsdiensten. Zo vertaalde hij in 1976 de Tao-Teh-King van Lao-Tse. Gedurende de laatste jaren van zijn leven schreef hij tanka’s – hij publiceerde de eerste Nederlandse tanka – en haiku’s.

R H2
Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad 17-4-1980

Anderen over Roel Houwink

Roel Houwink, de merkwaardigste en belangrijkste figuur onder onze jongste schrijvers, dreigt hoe langer hoe minder te worden begrepen, en hij maakt het ernaar. En toch zijn wij ervan overtuigd dat zijn werk, indien het zich volmaakt en verbereedt, tot het weinige zal gaan behooren, wat uit deze periode van de letterkunde zal overblijven in latere tijden”.
(P.H. Ritter, De kritische reis, blz. 86)

Hij publiceerde proza en poëzie, en gaf daarnaast blijk van een veelzijdige belangstelling tot ver buiten de literatuur. Van belang is ook dat hij als een van de eersten de betekenis zag van het dichterschap van Gerrit Achterberg en diens eerste bundel Afvaart (1931) inleidde.
(Querido’s letterkundige reisgids, blz. 206)

Bronnen: