Disclaimer

Er is veel zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website van Vrouwenkoor Klankkleur in Arnhem mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vrouwenkoor Klankkleur in Arnhem.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Vrouwenkoor Klankkleur in Arnhem.